جمعه 01 تير 1397 ساعت : 13:23

برنامه هفتگی پزشکان

جراحی عمومی-فوق تخصص جراحی عروق دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی فلوشیپ ارتوپدی کودکان فلوشیپ اوروانکولوژی فلوشیپ جراحی درون بین زنان-لاپاراسکوپی فلوشیپ جراحی ستون فقرات فلوشیپ جراحی سرطان فلوشیپ جراحی عمومی درون بین- لاپاراسکوپی فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی فوق تخصص بیماریهای ریه فوق تخصص جراحی قفسه صدری-متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی فوق تخصص خون و سرطان بالغین فوق تخصص روماتولوژی فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان فوق تخصص نوزادان فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص گوارش و کبد بالغین متخصص ارتوپدی متخصص ارتوپدی - جراح پا و مچ پا متخصص بیماریهای داخلی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری متخصص بیماریهای قلب و عروق متخصص بیماریهای مغز و اعصاب متخصص بیماریهای پوست متخصص جراحی عمومی متخصص جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی متخصص روانپزشکی متخصص زنان و زایمان متخصص طب سنتی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی متخصص پرتودرمانی متخصص کودکان متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
شنبه    صفورا روح الامین

15:00-19:00

  بهروز کلیدری

17:00-21:00

طوبی مومن

15:00-18:00

محمد امامی

15:00-20:00

سمیه صادقی

15:00-20:00

 شهاب خسروی

15:00-18:00

مهدی محمود زاده

15:00-17:00

آرش رئیسی

15:00-17:00

 حمید رحیمی

18:00-20:00

 محمدرضا قضاوی

15:00-20:00

فیروزه معین زاده

16:00-20:00

بهزاد برکتین

15:00-20:00

مهریار مهرکش

15:00-20:00

وحید سبقت الهی

16:00-19:00

مهسا خدادوستان

16:00-21:00

افشین شهبازی

17:00-20:00

حسين اكبري اقدم

17:00-19:00

هادی روان بد

16:00-19:00

 بهرام پاکزاد

16:00-20:00

محسن میدانی

15:00-18:00

 هلیا حمصیان

16:00-19:00

  مهدی شفیعی

19:00-20:00

 مریم امامی

16:00-19:00

   نادیا نجفی زاده

17:00-18:00

  
یکشنبهعباس ساروخانی

15:00-20:00

مرتضی شاه بندری

16:00-20:00

مجید خیرالهی

15:00-16:00

   علی عندلیب

16:00-19:00

 مسعود صیادی

16:00-19:00

 محمد امامی

15:00-20:00

رامین سامی

15:00-20:00

سیدمظفر هاشمی

17:00-21:00

محمد رضا عسگرزاده

17:00-20:00

علیرضا صادقی

16:00-20:00

  رضوان صالحی دوست

15:00-20:00

مژگان کریمی فر

16:00-20:00

محمدرضا قضاوی

15:00-20:00

حمید نصری

15:00-20:00

محمد متین فر

15:00-19:00

 مهریار مهرکش

15:00-20:00

  شیروان رستگار

16:00-19:00

مهدی کاظمی

16:00-20:00

 علیرضا نعمت الهی

16:00-20:00

کیوان بصیری

16:00-20:00

فاطمه مختاری

15:00-19:00

 همایون تابش

17:00-20:00

نرجس صابری

16:00-19:00

 مریم حاجی هاشمی

15:00-19:00

     
دوشنبه مجید خیرالهی

15:00-16:00

    رضا اشراقی سامانی

16:00-20:00

بهروز کلیدری

17:00-21:00

طوبی مومن

15:00-18:00

محمد امامی

15:00-20:00

سمیه صادقی

15:00-20:00

 سعیدرضا باعزت

16:00-18:00

مهدی محمود زاده

15:00-17:00

مریم موسوی

16:00-20:00

 مژگان کریمی فر

16:00-20:00

محمدرضا قضاوی

15:00-20:00

فیروزه معین زاده

16:00-20:00

بهزاد برکتین

15:00-20:00

 مهسا خدادوستان

16:00-21:00

افشین شهبازی

17:00-20:00

حسين اكبري اقدم

17:00-19:00

محسن حیدری

16:00-19:00

  کیانا شیرانی

16:00-19:00

 هلیا حمصیان

16:00-19:00

      محمد مظاهری

16:00-19:00

پریسا طاهری

16:00-20:00

  حسین قضاوی

17:00-19:00

سه شنبهعباس ساروخانی

15:00-20:00

محمد امین طباطبائی فر

16:00-18:00

محمد علي تحريريان

16:00-20:00

  علی عندلیب

16:00-19:00

 مسعود صیادی

16:00-19:00

 محمد امامی

15:00-20:00

رامین سامی

15:00-20:00

حمید طالب زاده

16:00-19:00

محمد رضا عسگرزاده

17:00-20:00

محمدرضا خسروی

15:00-19:00

 حمید رحیمی

18:00-20:00

رضوان صالحی دوست

15:00-20:00

محمدرضا قضاوی

15:00-20:00

  مهریار مهرکش

15:00-20:00

اعظم تیموری

16:00-20:00

 شیروان رستگار

16:00-19:00

مهدی کاظمی

16:00-20:00

  کیوان بصیری

16:00-20:00

  مهدی شفیعی

19:00-20:00

نرجس صابری

16:00-19:00

مریم امامی

16:00-19:00

هتاو قاسمی تهرانی

15:00-20:00

محمد مظاهری

16:00-19:00

مریم خسروی

15:00-19:00

   
چهارشنبهمرتضی شاه بندری

16:00-20:00

مجید خیرالهی

15:00-16:00

     حمید مللی

16:00-20:00

 محمد امامی

15:00-20:00

 شهاب خسروی

15:00-18:00

   مژگان کریمی فر

16:00-20:00

محمدرضا قضاوی

15:00-20:00

فیروزه معین زاده

16:00-20:00

محمد متین فر

15:00-19:00

بهزاد برکتین

15:00-20:00

 مهسا خدادوستان

16:00-21:00

  بهرام پاکزاد

16:00-20:00

مهدی کاظمی

16:00-20:00

محسن میدانی

15:00-18:00

 هلیا حمصیان

16:00-19:00

  همایون تابش

17:00-20:00

  مریم هاشمی

15:00-19:00

 پریسا طاهری

16:00-20:00

   
پنجشنبه                                      
جمعه