سه شنبه 03 ارديبهشت 1398 ساعت : 07:20

برنامه هفتگی پزشکان

فلوشیپ جراحی سرطان فلوشیپ جراحی پستان فوق تخصص خون و سرطان بالغین متخصص پرتودرمانی متخصص پزشکی اجتماعی
شنبه  علیرضا صادقی

15:00-19:00

محمدرضا خسروی

15:00-18:00

مهران شریفی

16:00-19:00

سید علی درخشنده

15:00-18:00

  
یکشنبه  مهدی محمود زاده

15:00-18:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

محمدرضا خسروی

15:00-18:00

سید علی درخشنده

15:00-18:00

علی اخوان

17:00-19:00

 
دوشنبه مهتاب وثیق

17:00-20:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

سیدامیرعباس نکویی

15:00-19:00

مهران شریفی

16:00-19:00

مریم میرپوریان

16:00-17:00

علی اخوان

17:00-19:00

 
سه شنبه  مهدی محمود زاده

15:00-18:00

علیرضا صادقی

15:00-19:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

سیدامیرعباس نکویی

15:00-19:00

سید علی درخشنده

15:00-18:00

علی اخوان

17:00-19:00

 
چهارشنبهرضا اشراقی سامانی

17:00-20:00

 مهدی محمود زاده

15:00-18:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

محمدرضا خسروی

15:00-18:00

  
پنجشنبه     
جمعه