جمعه 04 اسفند 1396 ساعت : 11:54

برنامه هفتگی پزشکان

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی فوق تخصص بیماریهای ریه فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی فوق تخصص خون و سرطان اطفال فوق تخصص ریه کودکان فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان فوق تخصص نوزادان فوق تخصص گوارش اطفال فوق تخصص گوارش و کبد بالغین متخصص بیماریهای داخلی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری متخصص بیماریهای مغز و اعصاب متخصص بیماریهای پوست متخصص روانپزشکی متخصص طب سنتی متخصص کودکان
شنبه رامین سامی

16:00-20:00

سعیدرضا باعزت

16:00-20:00

سعیدرضا باعزت

16:00-20:00

سعید یوسفیان

16:00-20:00

مجید کیوانفر

16:00-20:00

  فاطمه فاموری

15:00-19:00

مریم سهیلی پور

16:00-20:00

محمد شیرزادی

16:00-19:00

مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

    محمد علی پورمیرزایی

16:00-20:00

یکشنبه  سعیدرضا باعزت

16:00-20:00

سعید یوسفیان

16:00-20:00

  اعظم قهساره اردستانی

17:00-20:00

پیمان نصری

15:00-18:00

  مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

 بهاره ابطحی نائینی

17:00-19:00

دکترفاطمه السادات ناجی

16:00-20:00

  
دوشنبهمهرداد زینلیان

16:00-19:00

رامین سامی

16:00-20:00

 سعید یوسفیان

16:00-20:00

مجید کیوانفر

16:00-20:00

  فاطمه فاموری

15:00-19:00

مریم سهیلی پور

16:00-20:00

 مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

 بهاره ابطحی نائینی

17:00-19:00

   
سه شنبه  سعیدرضا باعزت

16:00-20:00

 مجید کیوانفر

16:00-20:00

حمید نصری

15:00-19:00

اعظم قهساره اردستانی

17:00-20:00

پیمان نصری

15:00-18:00

  مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

     
چهارشنبهحسین خان احمد

16:00-19:00

  سعید یوسفیان

16:00-20:00

مجید کیوانفر

16:00-20:00

  فاطمه فاموری

15:00-19:00

 محمد شیرزادی

16:00-19:00

مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

    محمد علی پورمیرزایی

16:00-20:00

پنجشنبه                
جمعه