چهارشنبه 01 آذر 1396 ساعت : 05:21

برنامه هفتگی پزشکان

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی فوق تخصص بیماریهای ریه فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی فوق تخصص خون و سرطان اطفال فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان فوق تخصص ریه کودکان فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان فوق تخصص نوزادان فوق تخصص گوارش اطفال متخصص بیماریهای داخلی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری متخصص بیماریهای مغز و اعصاب متخصص بیماریهای پوست متخصص تغذیه و رژیم درمانی متخصص روانپزشکی متخصص طب سنتی متخصص کودکان
شنبه رامین سامی

16:00-20:00

محمد رضا عسگرزاده

17:00-20:00

سعید یوسفیان

16:00-20:00

مژگان کاراحمدی

16:00-20:00

مجید کیوانفر

16:00-20:00

  فاطمه فاموری

15:00-19:00

محمد شیرزادی

16:00-19:00

مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

     محمد علی پورمیرزایی

16:00-20:00

یکشنبه  مهرداد ادیب

19:00-21:00

سعید یوسفیان

16:00-20:00

   اعظم قهساره اردستانی

17:00-20:00

پیمان نصری

15:00-20:00

 مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

 بهاره ابطحی نائینی

16:00-19:00

امیر منصور علوی

16:00-19:00

دکترفاطمه السادات ناجی

16:00-20:00

مریم یاوری

16:00-19:00

 
دوشنبهمهرداد زینلیان

16:00-19:00

رامین سامی

16:00-20:00

مهرداد ادیب

19:00-21:00

سعید یوسفیان

16:00-20:00

مژگان کاراحمدی

16:00-20:00

مجید کیوانفر

16:00-20:00

  فاطمه فاموری

15:00-19:00

 مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

 بهاره ابطحی نائینی

16:00-19:00

    
سه شنبه  شهاب خسروی

15:00-19:00

  مجید کیوانفر

16:00-20:00

حمید نصری

15:00-19:00

اعظم قهساره اردستانی

17:00-20:00

پیمان نصری

15:00-20:00

 مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

 فاطمه مختاری

16:00-20:00

    
چهارشنبهحسین خان احمد

16:00-19:00

 مهرداد ادیب

19:00-21:00

سعید یوسفیان

16:00-20:00

مژگان کاراحمدی

16:00-20:00

مجید کیوانفر

16:00-20:00

  فاطمه فاموری

15:00-19:00

محمد شیرزادی

16:00-19:00

مرتضی پوراحمد

17:00-20:00

     محمد علی پورمیرزایی

16:00-20:00

پنجشنبه                 
جمعه