يكشنبه 01 ارديبهشت 1398 ساعت : 01:39

برنامه هفتگی پزشکان

فوق تخصص جراحی اطفال فوق تخصص خون و سرطان اطفال فوق تخصص ریه کودکان فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان فوق تخصص قلب اطفال فوق تخصص نوزادان فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص گوارش اطفال متخصص جراحی مغز و اعصاب متخصص کودکان
شنبهمحمد امید

18:00-20:00

مجید قنوات

16:00-19:00

محسن رئیسی

15:00-18:00

ندا مستوفی زاده

14:00-18:00

مهدی قادریان

14:00-17:00

 یحیی مدیحی

14:00-16:00

پیمان نصری

14:00-18:00

 محمد علی پورمیرزایی

16:00-19:00

گلاره کیانی

14:00-16:00

یکشنبه  محسن رئیسی

15:00-18:00

ندا مستوفی زاده

14:00-18:00

بهار دهقان

14:00-16:00

 یحیی مدیحی

14:00-16:00

  محمد علی پورمیرزایی

16:00-19:00

بهاره ورد

16:00-19:00

بهاره ورد

16:00-19:00

دوشنبهمحمد امید

18:00-20:00

 محسن رئیسی

15:00-18:00

 چهره مهدوی

14:00-17:00

 مهریار مهرکش

14:00-18:00

یحیی مدیحی

14:00-16:00

  نیلوفر امینی

14:00-16:00

گلاره کیانی

16:00-18:00

سه شنبه  محسن رئیسی

15:00-18:00

 مهدی قادریان

14:00-17:00

حامد زندی

17:00-19:00

حامد زندی

17:00-19:00

یحیی مدیحی

14:00-16:00

 محمد حسن پور

14:00-15:00

محمد علی پورمیرزایی

16:00-19:00

بهاره ورد

16:00-19:00

بهاره ورد

16:00-19:00

نیروانا تواهن

14:00-18:00

چهارشنبهمحمد امید

18:00-20:00

مجید قنوات

16:00-19:00

  بهار دهقان

14:00-16:00

حامد زندی

17:00-19:00

حامد زندی

17:00-19:00

 پیمان نصری

14:00-18:00

محمد حسن پور

14:00-15:00

محمد علی پورمیرزایی

16:00-19:00

پنجشنبه    چهره مهدوی

14:00-17:00

    بهاره ورد

09:00-11:00

جمعه         محمد علی پورمیرزایی

09:00-12:00