سه شنبه 03 ارديبهشت 1398 ساعت : 06:22

لغو نوبت

در صورت فراموش کردن کد رهگیری به صورت حضوری یا تلفنی با کلینیک ارتباط بر قرار فرمایید.