جهت استفاده بهتر از سامانه ، از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده نمایید